ОД ДРУГОГ ПОЛУГОДИШТА ИНТЕРАКТИВНА ТАБЛА У УЧИОНИЦИ 3.1

Ученици Основне школе „23. октобар“ имаће могућност да се упознају са савременим начином рада на „Паметној табли“. На основу Пројекта „Ђаци у интегративној настави“ учитељице Татјане Крстић уочена је потреба за набавком Система за интерактивни рад у школи. Кроз Пројекат је описана потреба за прилагођавање метода и начина рада са ученицима који показују посебне потреба…

прочитаје више