Ученици Основне школе „23. октобар“ имаће могућност да се упознају са савременим начином рада на „Паметној табли“.

На основу Пројекта „Ђаци у интегративној настави“ учитељице Татјане Крстић уочена је потреба за набавком Система за интерактивни рад у школи. Кроз Пројекат је описана потреба за прилагођавање метода и начина рада са ученицима који показују посебне потреба за учење кроз игру и развој савремене комуникације. Без примене ИКТ у настави то је тешко изводљиво.

Општинско веће, на челу са председником, подржало је овај Пројекат . Захваљујући бившем члану школског одбора Драгани Косановић, која је представила Пројекат  и начелници за друштвене делатности Надици Агбаба омогућена су финансијска средства. Ученици 3.1  одељења и учитељица Татјана Крстић ће у другом полугодишту користити „ ПИП таблу „ како су је сами ученици назвали, у својој учионици. Кроз огледне часове и сарадњу са колегама унапредиће се целокупан рад школе.

Овакав вид рада омогућава већу активност ученика у наставном процесу, већу разноврсност садржаја и метода у настави. Посебне повољности даје у раду са ученицима са посебним потребама. Пружа могућност прилагођавања различитим стиловима учења ученика. Омогућава лакше разумевање компликованијих задатака захваљујући јасним, динамичним и ефикасним презентацијама. Доприноси јачању дигиталних компетенција ученика и наставника. Развија креативност и већу мотивацију за учење.

Ученици су са одушевљењем почели друго полугодиште и рад на интерактивној табли.

Татјана Крстић

 

 

Пратите нас