Покрет горана Новог Сада поводом Европског викенда посматрања птица организовали су за ученике 4/3  посету Ковиљско- петроварадинском риту.
Тај специфични локалитет једна је од станица у сеоби већих популација птица – мочварница.
„Европски викенд посматрања птица“ популарише посматрање птица, њихов боравак у природи, истраживање живог света, едукацију и подизање еколошке свести људи.
 „Викенд посматрања птица“ има дугу  традицију  од 25 година  и учешће  преко милион  људи из целог света.
Пратите нас