• КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈАЗА ЈАВНУ НАБАВКУЕКСКУРЗИЈЕ И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ
  • ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАУ  ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ОБЛИКОВАНЕ ПО ПАРТИЈАМА БРОЈ 1.2.3/18РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА ОРГАНИЗАЦИЈЕ И РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЕКСКУРЗИЈА И НАСТАВА У ПРИРОДИ