Маравић Горан – директор школе


ПРАВНО-ФИНАНСИЈСКА СЛУЖБА:

Николић Радоман – секретар школе

Витић Љубица – шеф рачуноводства

Бојана Павловић – административно-финансијски радник


СТРУЧНИ САРАДНИЦИ:

Вујовић Милка – школски педагог

Живковић Кристина – школски психолог