весна чолић – директор школе


ПРАВНО-ФИНАНСИЈСКА СЛУЖБА:

СТАНКО ГАИЋ – секретар школе

Витић Љубица – шеф рачуноводства

 Павловић Бојана- финансијско-административни радник


СТРУЧНИ САРАДНИЦИ:

Вујовић Милка – школски педагог

Живковић Кристина – школски психолог