ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ

Обавештавају се родитељи деце, рођене од 01.03.2012. до 29.02.2013. године, да приликом уписа у Oсновну школу, нису у обавези да школи доставе Извод из матичне књиге рођених и Пријаву пребивалишта за ученике. To ће школа прибавити електронским путем уз захтев који ће родитељи подносити школи. И поред наведеног, родитељи, односно други законски заступници ученика, наведена … Настави са читањем ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ