РЕЗУЛТАТИ МЕРЕЊА ЧЕПОВА ОДРЖАНОГ 16. ДЕЦЕМБРА 2019. ГОДИНЕ