Међупредметне компетенције

30 наставника наше школе присуствовало је семинару за јачање и развој компетенција запослених. Ради квалитетне припреме за живот у друштву знања, друштву чија се економија заснива на знању, од образовања се очекује да код деце, ученика и одраслих развија знања заснована на научним и технолошким открићима, вештине како да стечена знања примене у личном и … Настави са читањем Међупредметне компетенције