30 наставника наше школе присуствовало је семинару за јачање и развој компетенција запослених.

Ради квалитетне припреме за живот у друштву знања, друштву чија се економија заснива на знању, од образовања се очекује да код деце, ученика и одраслих развија знања заснована на научним и технолошким открићима, вештине како да стечена знања примене у личном и професионалном животу и ставове, тј. да развија компетенције. Због наведених очекивања од образовања, у већини држава курикулуми, програми наставе и учења су усмерени на развој компетенција ученика.