WWF АКАДЕМИЈА ЗА ПРИРОДУ је осмомесечни образовни програм за заштиту природе који развија кључне компетенције наставника и њихових ученика за активно учешће у заштити природе. Свака школа која учествује у програму спроводи пројекат заштите природе у сарадњи са управљачем заштићеног продручја у својој локалној заједници. Учесници уче о еколошком отиску, активизму, искуственом учењу и како да промовишу своје резултате и заштиц́ена подручја. У исто време, запослени у заштицћеном подручју пролазе обуку о тумачењу и разумевању природе, развоју и примени образовних активности заснованих на принципима искуственог учења.
Заштицћена подручја препознала су важност висококвалитетних образовних програма које спроводе њихови запослени и што је најважније, признала су школе као важне савезнике у заштити природе.
Сарадња са заштицћеним подручјима пружа наставницима широк спектар могуцћности да се уклопе у своје школске програме, посебно пројектно и искуствено учење, као и ваннаставне активности као што су еко клубови. Заштићена подручја су заиста су учионице на отвореном.