ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА И ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА  ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ ОД 1. ДО 4. РАЗРЕДА

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА И ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА  ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ ОД 5. ДО 8. РАЗРЕДА

ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА И ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ ОД 1. ДО 4. РАЗРЕДА

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА И ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ ОД 5. ДО 8. РАЗРЕДА

На основу предлога СВРН I СВПН одржаног 20.02.2020. а са образложењем на седници Наставничког већа одржаног 24.02.2020.године План писмених провера се усклађује са новонасталом ситуацијом, односно усклађује се са надокнадама часова због принудног прекида наставе.

                                                              СВРН и СВПН школске  2019 / 2020. године