ВЕСНА ЧОЛИЋ – директор школе


ПРАВНО-ФИНАНСИЈСКА СЛУЖБА:

СТАНКО ГАИЋ – секретар школе

ВИТИЋ ЉУБИЦА – шеф рачуноводства

ПАВЛОВИЋ БОЈАНА- финансијско-административни радник


СТРУЧНИ САРАДНИЦИ:

НИКОЛИНА СТЕВАНОВИЋ – школски педагог

НАТАША ЦРНИЋ-МИТРИЋ – школски психолог