Пројекат је реализован као програм од националног интереса за промоцију науке у 2021 години на основу Јавног позива којег је расписао Центар за промоцију науке ЦПН.

Циљ пројекта : Едуковати ученике како да прате флору у својој средини , да је мапирају, пребројавају и алармирају у случајевима нарушавања еко система.

Активности пројекта:  Школа учесница у пројекту треба да опише биљну врсту (или више њих) који су карактеристичне, ретке, заштићење или јединствене у околини (ендемите).

 Рад на терену (ученици су  са наставником посетили  локацију на којој се налазе заштићене биљке Ковиљско петроварадински рит ,  фотографисали ,  утврдили  бројчано стање) При повратку  у школу  обрадили су информације  кроз неколико формата по избору ученика.

Ученице координаторке у пројекту одржале су  предавања о ендемитима за друге ученике. Ова активност је  реализована  као вршњачко учење где су ученици били у улози предавача. Повезали смо међупредметну наставу и међупредметне корелације.  Формати за обраду биљака су плакат, ПП презентације, ликовни радови, кратки филмови, есеји..

Пројекат је био такмичарског карактера и ученици 3/3 освојили су друго место у категорији нижи разреди основне школе. Пројектом у 3/3 одељењу координирале су две ученице Лаура Илић и Нађа Лазић.

О активностима наше школе у пројкету можете видети на сајту пројекта на линку испод

http://pvendemiti.com/index.php/osnovna-skola-23-oktobar-sremski-karlovci/