У оквиру сарадње са родитељима, школа ће пружити могућност посете часовима  једном месечно, уз претходну најаву Одељенском старешини. Максимално три родитеља ће моћи да се најаве.