У оквиру пројекта WWФ Академија за науку, ученици 4-1 и 5-3 су истраживали о флори и фауни, угроженим врстама и значају СРП Ковиљско-петроварадинског рита. То знање су искористили да направе модел овог заштићеног подручја чији су овогодишњи амбасадори. Презентацији пројекта присуствовала је и управница заштићеног подручја Александра Вујасиновић.