ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ ДАБАР

МЕЂУНАРОДНО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ РАЧУНАРСКЕ И ИНФОРМАТИЧКЕ ПИСМЕНОСТИ ЦИЉЕВИ ТАКМИЧЕЊА: ПОБОЉШАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ИНФОРМАТИЧКИХ ВЕШТИНА, ШИРЕЊЕ И ПОПУЛАРИЗАЦИЈА РАЧУНАРСТВА И ИНФОРМАТИКЕ, УПОРЕЂИВАЊЕ ЗНАЊА ИЗ ОБЛАСТИ РАЧУНАРСКИХ НАУКА И ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА ИЗМЕЂУ УЧЕНИКА У СРБИЈИ, ЕВРОПИ И ЦЕЛОМ СВЕТУ, ОТКРИВАЊЕ ДАРОВИТИХ УЧЕНИКА ИЗ ИНФОРМАТИКЕ, ПРОМОЦИЈА СОЦИЈАЛНОГ КОНТАКТА ИЗМЕЂУ МЛАДИХ ЉУДИ ИЗ РАЗЛИЧИТИХ ШКОЛА И ПОРЕКЛА. ШКОЛСКО ТАМИЧЕЊЕ…

прочитаје више