Ученици 5. и 6. разреда имали су задатак да направе модел ћелије. Материјал од кога ће урадити бирали су сами. Ученици су озбиљно приступили изради задатка. Све похвале за вредан и педантан рад, а посебне похвале за маштовитост у одабиру материјала и боја у приказу делова ћелије.