Овај  ауторски пројекат  Ирене Бијелић је наставак прошлогодишњег пројекта Ткачнице живота – Дан толеранције / Weavers of Life – Day of Tolerance. Кроз низ различитих активности бавили смо се разумевањем других и емоционално уживљавање у њихову ситуацију, положај или проблем, моралним вредностима, познавање темељних људских права и темељних сличности које постоје међу људима. Поред Дана толеранције коју смо обележили 16. новембра обележили смо и многобројне значајне датуме који доприносе разумевању и толеранцији . У октобру смо Обележили Дан белог штапа, у новембру Дан детета где смо промовисали инклузивну активност ‘’ Ритам душе’’ , у децембру смо направили честитке и упаковали их у заједничку књигу, у фебруару смо обележили Дан шарених чарапица , и Дан ружичастих мајица . Пројектом су били обухваћени ученици од 6 до 19 година. Из Србије, Хрватске , Босне И Херцеговине и Турске.