Учествовали смо у Међународном eTwinninig  пројекту ( Србија, Хрватска, Македонија)

Разреди и одељења: 1.3 и 2.3 ; Ирена Бијелић и Милица Јочић

Циљ пројекта: Пиксел артом омогућујемо сваком ученику (било ког узраста) да боље разуме принципе уређења фотографија и видеа, било да је реч о дигиталаним или физичким форматима. Затим развија се креативност код ученика који нису најталентованији за цртање и сликање. Стварају се адекватни услови да ученици повезују знања из различитих предмета. Арт омогућује да комплексне визуелне форме буду представљене кроз низ једноставнијих целина, самим тим омогућује ученицима да што лакше схвате принципе попут декомпоновања, који је битан сегмент алгоритамског размишљања.

Кроз ову школску годину у оквиру пројекта, обрадили смо следеће теме:

Израда логоа пројекта, Coodeweek, Дан људских права, Честитка у Pixelartu, Сигурност на интернету-лого друштвених мрежа, цртање пролећа и цвећа у Pixelartu, Дан ЕТW, Дан обновљивих извора енергије.

У сврху размене искустава добре праксе, у активностима пројекта, видљива је сарадња, иновативност и кративност. На занимљив начин, ученици су усвојили знања користећи технике кодирања обележавајући различите датуме. Исказали су своју кративност, иновативност и промишљатост.