12.2.2024.

Стоти дан школе обележава се традиционално у фебруару у бројним европским земљама, а циљ овог eTwinning пројекта је да окупи ученике и учитеље основних школа који су спремни кроз одабране садржаје да обележе овај дан у школи.

Дан је реализован у 1/3 и 2/3 кроз вођене активности које развијају темељне компетенције те самосталним и тимским радом развијају социјалне и грађанске вештине, знања и ставове . Дан је замишљен као дан без школских уџбеника кроз игре и међупредметне активности.