Од 11.03. до 15.03. 2019.
распоред звоњења за прву недељу надокнаде
часови
Смена Б
Смена А
1.
07:30-08:30
13:30-14:30
2.
08:35-09:20
14:35-15:20
велики одмор 15 минута
3.
09:35-10:20
15:35-16:20
4.
10:25-11:10
16:25-17:10
5.
11:15-12:00
17:15-18:00
6.
12:05-12:50
18:05-18:50
Од 18.03. до 22.03.2019.
распоред звоњења за другу недељу надокнаде
часови
Смена А
Смена Б
1.
07:30-08:15
13:30-14:15
2.
08:20-09:20
14:20-15:20
велики одмор 15 минута
3.
09:35-10:20
15:35-16:20
4.
10:25-11:10
16:25-17:10
5.
11:15-12:00
17:15-18:00
6.
12:05-12:50
18:05-18:50
 Од 25.03. до 29.03.2019.
распоред звоњења за трећу недељу надокнаде
часови
Смена Б
Смена А
1.
07:30-08:15
13:30-14:15
2.
08:20-09:05
14:20-15:05
велики одмор 15 минута
3.
09:20-10:20
15:20-16:20
4.
10:25-11:10
16:25-17:10
5.
11:15-12:00
17:15-18:00
6.
12:05-12:50
18:05-18:50
Од 01.04. до 05.04.2019.
распоред звоњења за четврту недељу надокнаде
часови
Смена А
Смена Б
1.
07:30-08:15
13:30-14:15
2.
08:20-09:05
14:20-15:05
велики одмор 15 минута
3.
09:20-10:05
15:20-16:05
4.
10:10-11:10
16:10-17:10
5.
11:15-12:00
17:15-18:00
6.
12:05-12:50
18:05-18:50
 
Од 08.04. до 12.04.2019.
распоред звоњења за пету недељу надокнаде
часови
Смена Б
Смена А
1.
07:30-08:15
13:30-14:15
2.
08:20-09:05
14:20-15:05
велики одмор 15 минута
3.
09:20-10:05
15:20-16:05
4.
10:10-10:55
16:10-16:55
5.
11:00-12:00
17:00-18:00
6.
12:05-12:50
18:05-18:50
Од 15.04. до 18.04.2019.
распоред звоњења за шесту недељу надокнаде
часови
Смена А
Смена Б
1.
07:30-08:15
13:30-14:15
2.
08:20-09:05
14:20-15:05
велики одмор 15 минута
3.
09:20-10:05
15:20-16:05
4.
10:10-10:55
16:10-16:55
5.
11:00-11:45
17:00-17:45
6.
11:50-12:50
17:50-18:50
Пратите нас