На Академији уметности у Новом Саду одржан је тродневни семинар у циљу унапређивања говорне културе наставника, сарадника и васпитача и побољшање њихових компетенција за бављење овом облашћу, како у наставном процесу, тако и у ваннаставним активностима. Кроз интеракцију полазници су имали прилику да се упознају са вежбама и техникама које побољшавају перформансе говорног гласа;
  • упознају са вежбама артикулације и флуентности;
  • разумеју употребе говора као уметничког средства и
  • упознају са говорним жанровима.
Семинару присуствовала наставница ликовне културе  Олга Рабреновић.