Прва акција Еко патроле одржана је 16.04. Задатак је био да се провери да ли све учионице имају кутије за сакупљање чепова. Такође, патрола је сва одељења обавестила о актуелним акцијама – сакупљање чепова и сакупљање лименки за рециклажу. Закључак је да већина одељења има кутије у којима скупљају чепове, а они који немају, рекли су да ће направити како би се и они прикључили акцији.