Конкурс Министарства просвете за упис ученика у први разред средње школе за наредну, 2019/20. школску годину,  у продаји  је од уторка 21. маја. Места има за 76.239 будућих средњошколаца.

У документу су наведени сви важни подаци о школама чији је оснивач Србија, подручјима рада, броју ученика, образовним профилима и трајању образовања, као и о мерилима и начину избора кандидата.

Саставни део Конкурса су и Пријава за испит и листа жеља, на чијем списку може да буде наведено највише 20 образовних профила, потенцијалних будућих занимања.

Истовремено са Конкурсом, Просветни преглед објавиће и Информатор, који може да помогне будућим средњошколцима при избору занимања, посебно онима који се још увек двоуме око школе у којој ће наставити учење.