• Уџбеници који су поручени и у целости исплаћени до 10.08.2019. год. могу се преузети у рачуноводству школе од среде 21.08.2019. год.
  • Уџбеници који нису у целости исплаћени биће достављени школи тек након уплате свих рата.
  • Уџбеници за које није уплаћена ниједна рата до 10.08.2019. год. неће бити испоручени школи и није могуће извршити уплату. Све накнадне уплате биће враћене уплатиоцу.
Пратите нас