Наша школа је и званично добила статусу међународне Еко-школе.
Сертификат и статус се додељује за достигнућа у спровођењу
образовања о одрживом развоју и сталном побољшању по питањима
животне средине у самој школи и њеној широј околини. Највише
признање уз то је Зелена застава са знаком Еко-школе коју је наша
школа такође добила. Додељено признање је доказ да ученици и
запослени, кроз различите активности, подижу како своју, тако и свест
локалне заједнице, о важности заштите животне средине, окружења и
развоја друштва у будућности.