У току текуће 2020 /2021.  школске године ученици и наставници  активно су учествовали у 15 пројеката:

–          Сигурним кораком у школу 2

–          World Heart Day- Светски дан срца

–          Art in my heart- У свету ликовних уметника 3

–          Дан толеранције- Ткачнице живота

–          White cane awareness day 2

–          Safer Internet Day 2021

–          Many tongues, one Union – European Day of Languages 2020

–          Дан јабука

–          Dragons&fairies 2020

–          SPACE WEEK- Светска недеља свемира 2

–          Children support the world

–          Hat- Шеширијада

–          EU Code week – PixelArt

–          YOU COMPLETE MY PİCTURE / Заврши моју слику

–          Чаролија Божића на стари и нови начин

 

Пројекти су реализовани  путем еТвининг (еTwinning) европске едукативне платформе

намењена образовним установама, а за потребе сарадње, комуникације, развијања

пројеката и размене идеја путем употребе информационо-комуникационих технологија

(ИКТ). Од 2014. године еТвининг је саставни део Erasmus+ програма, који представља шири

европски програм за образовање, обуку, младе и спорт. Рад на еТвининг пројектима се

одвија у делу под називом ТвинСпејс (TwinSpace) који представља безбедну образовну

платформу видљиву само учесницима пројекта.

Циљ пројеката је да ученици наше школе и партнерских школа Европе међусобно упознају једни друге са културом, традицијом, језиком, знаменитим људима, градовима и обележјима своје земље и да у том процесу развију свест о значају и вредновању сопствене културе. Ученици такође кроз рад у пројектима  развијају ИКТ вештине, увежбавају употребу енглеског језика и

унапређују вештине рада у групи или пару, јачају међупредметне компетенције.

Своја искуства и евалуацију размењују путем видеоконференција.

Уколико се у погледу процене остварености исхода узме труд, залагање ученика,

њихова међусобна сарадња, продукти ученичког рада и њихов квалитет, оствареност

планираних задатака, а самим тим и циљеви сваког  пројекта, може се закључити да је рад на

пројектима  довео до успешног остварења циља и исхода сваког.

Наставници учесници ових пројеката  су се сложили да аплицирају за

добијање еТвининг ознаке квалитета (quality label). Рок за подношење апликације је

27.06.2021.