Ученици ликовне секције у сарадњи са неформалном групом Мурализам, учествовали су у друштвено корисном раду и пројекту „Клупе у хладу дајемо граду“ подржаном кроз конкур „Шта нам тешко“.
Три викенда су сваке суботе ученици осликавали клупе заједно са волонтерима Покрет горана Војводине. Осликане су 4 клупе са мотивима 4 врсте грожђа која су карактеристична за Сремске Карловце – клупе су и едукативног карактера, јер су ученици исписали и имена сорти – пробус, рајнски ризлинг, франковка и неопланта.