У просторијама наше школе одржан је семинар 24. и 25. августа, на ком  су учествовали наставници разредне наставе првих разреда и наставници петих разреда. Циљ пилот – пројекта „2000 ДИГИТАЛНИХ УЧИОНИЦА” – „Дигитална учионица/дигитално компетентан наставник – увођење електронских уџбеника и дигиталних образовних материјала”,  је да допринесе развоју дигиталних компетенција наставника и посредно, дигиталних компетенција ученика.

Циљеви обуке:

  • практична примена дигиталних уџбеника у наставном процесу која пружа наставнику могућности за реализацију наставе на савремен начин уз интегрисање наставних садржаја, а самим тим и рационалније коришћење времена;
  • упознавање и обука за рад са савременим алатима система за управљање учењем – LMS платформе;
  • подстицање наставника на креирање сазнајно активирајућих активности намењених ученицима у дигиталном окружењу.

Наша школа је угостила едукатора/ментора семинара Браниславу Цуцић Топалов која је обучила 12 полазника, међу којима и  учитељицу Бојану Бујак, наставника руског језика Данијела Метикоша и наставницу технике и технологије Круниславу Шупић.