Наставници математике из наше школе имали су част да буду домаћини професору Ивану Анићу доценту на ПМФ у Нишу и аутору уџбеника за математику у 5. разреду основне школе, издавачке куће БИГЗ, који се по новом програму од ове године примењује у петом разреду. У нашој школи у среду 12. 12. 2018. са почетком у 18.00 сати у кабинету за математику, састали су се наставници математике, из Новог Сада са околином и Суботице са околином, кориснци уџбеника за математику у 5. разреду издавачке куће БИГЗ, са аутором уџбеника. У пријатељској комуникацији наставници и аутор су разменили искуства и утиске ученика корисника новог уџбеника, дискутовали су о потешкоћама које ученици имају при раду на нови начин, примењујући методологију наставе оријентисане ка исходима. Као веома амбициозан и млад професор Иван Анић несебично је понудио своју помоћ и упутио наставнике на фацебук групу Бигз наставника на којој могу међусобно да комуницирају размењују материјале и искуства као и да аутору дају своје предлоге и сугестије за допуну првог издања те постану активни учесници у креирању истог. Овакав вид комуникације са аутором уџбеника веома је редак, сви присутни су били изузетно задовољни. Професор је предложио да се поново састанемо на пролеће али да то буде субота када није наставни дан како би могли присуствовати и остали корисници који су овог пута оправдано изостали због наставе са својим ученицима. Домаћини су обећали да ће тада професора и госте упознати са лепотама Сремских Карловаца, у нади да ће неке од њих као примери да се нађу у следећем издању уџбеника.