Зимски сусрети учитеља су традиционално одржани у фебруару месецу. Из наше школе су ишле Ивана Савић и Мелита Обрадовић. Пратиле су семинаре: Компас за учење и поучавање и  Интеграцијом наставних садржаја до функционалне писменостиОба семинара су била корисна и припадају области Наставе и учење. Представљени су и уџбеници већине Издавачких кућа, са посебном пажњом на уџбенике за 2. и 6. разред који од наредне школске године раде по новом програму. Учешћем на овом Сусрету учитеља, добили смо и важне, актуелне информације у настави и пракси учитеља, али и успоставили нове контакте и сарадњу са другим школама.