8 наставника наше школе 16.02.2019. присуствовало је завршном скупу ОКЦ ,где су им уручена Уверења о стручном усавршавању .Наставници су током октобра,новембра и децембра активно учествовали на семинарима  различитих компентенција и приоритета. Семинари за које су се одлучили: К1 компентенције за ужу стручну област
  • Творба речи у настави српског језика , Данијела Николић
  • Музика уз помоћ рачунара , Ружица Морошев
К2  компентенције за  поучавање и учење
  • Веб алатима до интегративне наставе , Гордана Балог Кишгеци
  • Блог,инстаграм и фејсбук у настави, Драгана Карахода
К4  компентенције за комуникацију и сарадњу
  • Управљање тимовима , Дубравка Хорватић
  • Настава у облаку , Јасна Илић  и Љубица Петковић
  • Унапређивање компентенција запослених за  рад са приправником,  Ирена Бијелић