09.03.2019. године u Новом Саду у Елитној приватној економској школи и гимназији је одржан завршни скуп учесника онлине семинара      „Електронски сервиси у пројектно оријентисаној настави“. Скупу је присуствовала наставница Драгана Ћеранић заједно са осталим наставницима информатике и рачунарства.Након програма скупа наставницима су   уручена Уверења о стручном усавршавању . Област: општа питања наставе , компетенције за поучавање и учење.Приоритетна област: Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе