Тестирање професионалне оријентације, у Националној служби за запошљавање, за ученике који су се пријавили, ће се обавити 15.3.2019.  у 11.30 часова и 19.3.2019. у 8 часова, једна група, а друга у 10.30 часова. Ученици ће бити подељени у три групе и свака група ће добити термин и Сагласност родитеља за обраду података – потребно је да се  јмбг ученика унесе у базу НСЗ само као евиденција да је ученик био на тестирању, не уносе се резултати тестирања. Сваки ученик мора донети попуњену сагласност са уписаним јмбг-ом, иначе тестирање не може бити обављено.

Ученици ће ићи у присуству родитеља/старатеља или самостално.