Већ другу годину за редом, Основна школа “23. октобар” из Сремских Карловаца
учествовала је у Програму “За чистије и зеленије школе у Војводини” у организацији
Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, и ове године је награђена
дипломом за учешће у Програму, стручним семинаром за наставнике “Истражи и заштити
ваздух, воду и земљиште” као и једнодневним излетом за ученике у неко од заштићених
подручја на територији Војводине.