На крају сваке школске године Наставничко веће проглашава ђака на основу “Правилника
о избору ђака генерације”, тако што се сваки ученик, кандидат за ђака генерације, бодује.
Ђак генерације је ученик који има највише бодова, добитник је Вукове дипломе и током
осмогодишњег школовања истакао се својим знањем, залагањем и освајањем диплома на
такмичењима. Ђак генерације је узор својим друговима и понос својих учитеља и наставника.
Ове године одељенске старешине предложиле су следеће ученике:
Кљајић Тамару 8/1, Живојновић Анисију 8/2 и Бибић Наталију 8/3.
Комисија је прегледала поднете предлоге, проверила податке, на основу Статута доделила ученицима бодове и сачинила ранг листу.
Ученица Кљајић Тамара има највећи број такмичења и боље је рангирана у односу на
ученице из других одељења. Имала је пласман на 5 општинских и 4 школска такмичења.
На Наставничком већу одржаном 10.6.2020. једногласно је потврђен Извештај комисије и за ученицу генерације је изабрана Кљајић Тамара.