Обичај наших предака – угледни час српског језика

Ромео и Јулија – угледни час српског и енглеског језика

У ритму Кубе – угледни час музичког, ликовног и физичког васпитања

Веронаука и Историја – угледни час

Историја – угледни час